Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 TRƯỞNG NHÓM AN TOÀN Hà Nội 01/06/2017
2 BIDGROUP - CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÁI BÌNH Hà Nội
Thái Bình
25/05/2017
3 CHUYÊN VIÊN THANH TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ Hà Nội 24/08/2017
4 CHUYÊN VIÊN THANH TRA XÂY DỰNG Hà Nội 24/08/2017
5 KỸ SƯ THANH TOÁN QUẢN LÝ CHI PHÍ Hà Nội 16/08/2017
6 NHÂN VIÊN VẬT TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Hà Nội 12/08/2017
7 CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ Hà Nội 12/09/2017
8 CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ Hà Nội 12/09/2017
9 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ Hà Nội 09/09/2017
10 (BIDCONS) LỄ TÂN - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Hà Nội 08/09/2017
11 CÁN BỘ THANH TOÁN Hà Nội 16/08/2017
12 THỢ ĐIỆN CÔNG TRÌNH Hà Nội 16/08/2017
13 GIÁM SÁT XÂY TRÁT (KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG) Hà Nội 12/08/2017
14 BIDHOMES - PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hà Nội 10/08/2017
15 BIDHOMES - KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ Hà Nội 10/08/2017
16 BIDHOMES_TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ TÒA NHÀ Hà Nội 10/08/2017
17 BIDCONS - KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG QA/QC Hà Nội 19/12/2016
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.