Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

BIDGROUP ban hành cơ cấu tổ chức mới

BIDGROUP ban hành cơ cấu tổ chức mới để phù hợp với thực tế hoạt động, chiến lược phát triển và là một phần quan trọng của quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi sang mô hình tập đoàn đang diễn ra mạnh mẽ tại doanh nghiệp. 

                        BIDGROUP đang hợp tác với PwC quản trị chuyển đổi quá trình tái cấu trúc

Theo đó, BIDGROUP bao gồm công ty mẹ, các công ty con, các công ty liên kết, các văn phòng đại diện và các chi nhánh. Bộ máy điều hành của công ty mẹ bao gồm 10 ban chức năng nghiệp vụ: Ban Nhân sự, Ban Hành chính, Ban Truyền thông, Ban Công nghệ Thông tin, Ban Quan hệ quốc tế và Quản lý chuyển đổi, Ban Pháp chế và Tuân thủ, Ban Phát triển Kinh doanh (bao gồm: Phòng Tiếp thị, Phòng Bán hàng, Phòng Chăm sóc Khách hàng, các ban quản lý dự án kinh doanh), Ban Thẩm định, Ban Tài chính (bao gồm: Phòng Quan hệ Cổ đông, Phòng Đầu tư Tài chính và Quản trị Rủi ro, Phòng Quản lý Chi phí và Công nợ, Phòng Kế toán), Ban Đầu tư (bao gồm: Phòng Thẩm định Đầu tư, Phòng Quản lý Thủ tục Dự án, các ban quản lý dự án đầu tư).

Cũng theo quyết định này, các ban, phòng có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, bản mô tả công việc của từng vị trí trực thuộc, quy trình, quy chế theo sơ đồ cơ cấu tổ chức đã ban hành.

Một trong những mục tiêu chính của BIDGROUP trong thời gian tới là kiện toàn hệ thống quản trị theo định hướng chuẩn mực quốc tế. BIDGROUP hiện đang hợp tác với PwC – một trong những tập đoàn tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp hàng đầu thế giới để hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế với xu thế và vận hội mới của Việt Nam.

“Với sự hỗ trợ của tư vấn hàng đầu thế giới và sự quyết liệt của toàn doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng sẽ quản trị chuyển đổi thành công quá trình tái cấu trúc”, ông Trần Văn Mạnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BIDGROUP cho biết.    
 

Tìm việc làm
Kêt nối với BIDGROUP

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.